Fritidsresor resevillkor

Resevillkor

Avtalet

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella rese-arrangemanget som finns på vår webbsida och i resemagasin vilket du ska ta del av.

Allmänna och särskilda resevillkor.

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som du finner här. De allmänna resevillkoren har antagits enligt överenskommelse med researrangörs-föreningen i Sverige.

De särskilda resevillkoren som anges med kursiv (lutande) stil är särskilda villkor för arrangören och kompletterar de allmänna resevillkoren. Huvudresenär är den person i vars namn bokningen är gjord och som anges först i färdhandlingarna. Denne är även betalningsansvarig för bokningen. Biljetten är personlig.