Fritidsresor Marknadsföring och PR

Marknadsföring & PR

Vem har gjort Fritidsresors reklammusik?

Låten heter "Your Song" och originalet är skrivet av Elton John, men vår version (som även finns som ringsignal till mobilen) spelades in av Billy Paul på 70-talet. Låten finns på skivan "360 Degrees".

Hur marknadsför Fritidsresor sina resor?

Webben, Fritidsresor.se och digitala kanaler är de viktigaste kanalerna tillsammans med TV, annonsering i dagspress och populärmagasin. Inspirationsmagasinet "Dagarna du minns" har ersatt den traditionella katalogen och ges ut två gånger per år. Därtill exponeras Fritidsresor genom egna butiker samt genom olika återförsäljare runt om i landet.

Hur väljer ni marknadsföringskanal för Fritidsresors kommunikation?

Vilken marknadsföringskanal som används beror på flera variabler, exempelvis syfte, målgrupp, timing, osv. TV används både för att bygga varumärket på lång sikt, förmedla säljbudskap och få trafik till webben. Eftersom TV är det reklammedia som bäst lämpar sig för bild, rörelse och musik kan vi genom reklamfilmer enklare förmedla känslor, exempelvis värme och reslust.

Utbudet av filmer på webben växer också kontinuerligt. Resenären kan hämta inspiration genom reportage från olika resmål och Fritidsresors hotellkoncept. Under senare år har även web-tekniken utvecklats på ett sätt som gör att sajten också lämpar sig väl för detta syfte. För mer direkta säljeffekter används sajten samt annonser i dagspress samt övrig Internet-annonsering.

Vilken målgrupp har Fritidsresor?

För den övergripande marknadskommunikationen arbetar vi med konceptuella målgrupper för Fritidsresor. En konceptuell målgrupp är en tänkt person i en viss ålder, en viss familjesituation och med en viss livsstil som ska vara den "person" som Fritidsresor kommunicerar med. Fritidsresor är en researrangör med ett brett utbud av sol- och badresor. Därmed vänder vi oss till flera olika målgrupper, där barnfamiljer samt vuxna par och vänner är de dominerande.

Hur anpassas Fritidsresors kommunikation efter olika målgrupper?

Både budskap och mediekanaler anpassas för de olika målgrupperna som vi vill nå.
Som ett exempel kan nämnas att när vi kommunicerar till barnfamiljer är det ofta våra Blue Village-hotell samt barnklubbar som lyfts fram.
Hur positioneras varumärket Fritidsresor?
På Fritidsresor arbetar vi med resedrömmar och semester. De bästa dagarna på året, där tid tillsammans är ett ledord. Fritidsresor vill skapa förutsättningar för att semestern ska bli ”dagarna du minns”. Varumärket ska också förmedla kvalitet och trygghet. 

Gör ni några kundundersökningar?

Fritidsresor använder sig bland annat av en regelbunden kvalitetsuppföljning, där varje resenär fyller i omdömen om resan: Flygresan, hotellet, servicen, kommunikationen kring resan och övriga synpunkter på den totala reseupplevelsen.

Detta är ett mycket viktigt instrument för hela Fritidsresors organisation. Uppföljningen ger exempelvis svar på om hotellet har marknadsförts på rätt sätt, mm. Utöver dessa undersökningar görs även flera andra typer av kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Hur används resultaten av dessa kund- undersökningar?

Det beror på vilken typ av undersökning det handlar om. Generellt används resultaten för att förändra, förbättra och utveckla produkten, men också för att förbättra kommunikationen och reklamen.

Använder Fritidsresor någon reklambyrå?

Ja. Catt & Co.

Hur förhåller sig Fritidsresor gentemot media?

Alla mediekontakter sköts via Fritidsresors informationsavdelning. Informationsavdelningen är tillgänglig dygnet runt för media via en pressjour. Informationsavdelningen försöker alltid leverera informationen som efterfrågas så snabbt som möjligt. Öppenhet, tillgänglighet och snabbhet är ledstjärnor vad gäller informationsarbetet.

Vad är viktigast att tänka på när ni bemöter media under en krissituation?

Att berätta öppet och ärligt om situationen. Att göra det direkt - inte vänta eller skylla ifrån sig. Däremot lämnas aldrig uppgifter om enskilda resenärer ut, oavsett händelsens art. Detta av hänsyn till eventuellt drabbade och deras anhöriga.

Av konkurrensskäl kan Fritidsresor inte lämna svar på följande frågor:

  • Hur många resemagasin/kataloger trycker Fritidsresor varje år?
  • Hur stor är Fritidsresors marknadsföringsbudget?
  • Hur ser Fritidsresors marknadsplan ut?
  • Hur ser Fritidsresors marknadsföringsstrategi ut?
  • Hur ser Fritidsresors SWOT-analys ut?